Lovgivning & vejledning

Regeringen præsenterede den 29. juni 2018 sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen rummer 24 forskellige initiativer med fokus på både den brede forebyggende indsats for alle børn og unge og de børn og unge, der har det sværest og er på vej ud i en meget alvorlig kriminel løbebane.

Ét af initiativerne i reformen er oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev vedtaget den 18. december 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel – Håndbog til behandling af sager omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Du kan i Privatlivspolitik for Ungdomskriminalitetsnævnet og nævnets sekretariat få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag det sker.