Sagens afgørelse

Nævnet foretager en vurdering af, hvilken reaktion, der bedst kan støtte dig til et liv uden kriminalitet.

Afgørelsen kan indeholde to elementer:

  • En straksreaktion, som skal være af opdragende eller genoprettende karakter
  • Et længerevarende forbedringsforløb i form af en handleplan, der bliver fastlagt på baggrund af din situation og sagens omstændigheder

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde. Formålet med reaktionen er at gøre den skete skade god igen.

Der kan f.eks. træffes afgørelse om, at du skal rydde op efter hærværk ved at gøre rent eller reparere en ødelagt ting, udføre frivilligt arbejde eller deltage i konfliktmægling, hvis både du og den forurettede er enige om det.

På baggrund af din situation og sagens omstændigheder, kan der blive fastlagt et længerevarende forbedringsforløb, der angiver en eller flere konkrete foranstaltninger.

Forbedringsforløbet skal bringe dig tilbage i trivsel og positiv udvikling væk fra en kriminel løbebane.

Dit forbedringsforløb fastsættes i form af en handleplan med en varighed på op til 2 år eller i helt særlige tilfælde 4 år, hvis du er i alderen 10 til 14 år.

Det kan f.eks. indgå i handleplanen, at du skal være hjemme på nærmere angivne tidspunkter eller deltage i en fritidsaktivitet, herunder tage ophold i en ungdomsklub mv. eller på uddannelsesinstitution.

Der kan også laves et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver.

Eller der kan gives støtte til hjemmet eller til behandling af dine problemer.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med døgnophold eller aflastningsordning, eller der kan ske anbringelse udenfor hjemmet.

Du kan også få udpeget en kontaktperson.