Sekretariatet

Det er sekretariatets hovedopgave at yde en kvalificeret juridisk og praktisk servicering af nævnets formandskab, koordinationsudvalget og nævnets øvrige medlemmer. Det skal ske i form af hurtig og korrekt sagsbehandling, hurtig og sikker ekspedition af sagerne samt en hensigtsmæssig og effektiv tilrettelæggelse af nævnsmøderne.

Sekretariatet bistår med at forberede og oplyse sagen, undersøge juridiske problemstillinger, besvare folketingsspørgsmål og henvendelser fra andre myndigheder eller institutioner.

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat er organisatorisk forankret under Rigspolitiet, men virker uafhængigt af politiets øvrige arbejde.

Sekretariatet har kontor i København, Næstved, Fredericia og Aarhus.

 

Kontaktoplysninger:

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf.: 5118 7420
E-mail: uknaevn@uknaevn.dk