Til tolke

Sekretariatet indkalder efter behov en tolk til nævnsmødet, der kan tolke til og fra forældremyndighedsindehavernes og barnet eller den unges modersmål.

Det gælder også for tolkning i forbindelse med barnet eller den unges eller en forældremyndighedsindehavers forberedende møde med en advokat, som er tildelt den pågældende i henhold til § 46, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

For yderligere information vedrørende tolkning og oversættelser, samt honorering heraf henvises til Rigspolitiets tolkefortegnelse.

Mere information mv. vil blive gjort tilgængelig snarest. Har du brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.