Ungdomskriminalitetsnævnet

Forebyggelse af ungdomskriminalitet - fastlæggelse af målrettede, individuelle indsatser for børn og unge.

Læs mere

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat overgår til Danmarks Domstole

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat overflyttes den 1. januar 2023 til Danmarks Domstoles organisation som led i en reform af Rigspolitiet, som sekretariatet har været organisatorisk forankret i siden nævnets oprettelse i 2019. Sekretariatet har virket uafhængigt af politiets arbejde, og vil fremover også virke uafhængigt af domstolenes arbejde .

Omkring 1. februar 2023 ændres sekretariatets tlf.nr. fra 5118 7420 til 9968 6600.

Årsberetning

Her kan du læse Ungdomskriminalitetsnævnets årsberetning

Video og folder

Her kan du se en video og læse en folder om sagens forløb i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Rettigheder og pligter

Som part i en sag, der bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har du nogle rettigheder og pligter.

Få overblik over dem her.