Forebyggelse af ungdomskriminalitet - fastlæggelse af målrettede, individuelle indsatser for børn og unge.

Læs mere

Rettigheder og pligter

Som part i en sag, der bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har du nogle rettigheder og pligter.

Få overblik over dem her.