Når sagen er afgjort

Når nævnet har besluttet, hvilke foranstaltninger, der bedst kan hjælpe dig, fører ungekriminalforsorgen og kommunen tilsyn med, at du efterlever afgørelsen, og om afgørelsen skal ændres.

Ungekriminalforsorgen

Det er ungekriminalforsorgen, der fører tilsyn med, at du følger den afgørelse, som nævnet har truffet. Du (og dine forældre) skal holde kontakt med ungekriminalforsorgen. Allerede i forbindelse med sagens afgørelse bliver der lavet en aftale om, hvornår I skal tale sammen.

Hvis afgørelsen ikke bliver fulgt, indberetter ungekriminalforsorgen sagen til kommunen og nævnet.

Kommunen

Kommunen har til opgave at sikre sig, at nævnets afgørelse bliver ved med at være den rigtige for dig. Hvis dine forhold ændrer sig, skal kommunen indbringe sagen for nævnet igen, så nævnet kan vurdere, om det er en anden støtte, du har brug for.

Ændring eller ophør af forbedringsforløb

Der skal løbende tages stilling til, om den konkrete indsats stadig er bedst egnet til hjælpe dig.

En afgørelse om anbringelse uden for hjemmet skal genbehandles efter de lovbestemte frister.

Nævnet skal også genbehandle en sag, hvis:

  • Der foreligger nye væsentlige oplysninger, der har betydning for indsatsen
  • Du ikke efterlever afgørelsen
  • Du er mistænkt eller dømt for ny kriminalitet

Anmodning om, at sagen bliver genbehandlet kan fremsættes af:

  • Dig, hvis du er fyldt 12 år
  • Dine forældre
  • Din kommune
  • Ungekriminalforsorgen
  • Nævnet

Forbedringsforløbet ophører, når:

  • Foranstaltningerne er gennemført
  • Nævnet træffer afgørelse om ophør